İş Makinaları Aşınan Parçaları

Y
ürüyüş Takımları

    o  Palet pabucu
    o  Palet baklası
    o  Cer dişli
    

     Kazıcı, delici uç ve bıçaklar 
     
      o  Tırnak ve adaptörler
 

      Ø      Uzun tırnak,Kısa tırnak
Ø      Ağır Hizmet uzun tırnak
Ø      Dalıcı tırnak
Ø      Sivri tırnak

o       Riper Uçları

o       Kazma ucu

o       Bıçaklar        

    

Ø      Yükleyici bıçakları

Ø      Dozer bıçakları 

Ø      Scraper bıçakları

Ø      Greyder bıçakları