İŞE ALMA SÜRECİ

Şirketimize çeşitli kaynaklardan yapılan iş başvuruları, planlanmış işgücü ihtiyaçlarımız ve açık olan pozisyonların gereklilikleri çerçevesinde herhangi bir ayrım gözetmeksizin titizlikle değerlendirilmektedir. İş başvuruları web sitemiz üzerinden yapılabilmektedir.

 
EĞİTİM SÜRECİ

Çalışanlarımız , işe başlangıçlarından itibaren oryantasyon ve işbaşı eğitimleri ile işe alıştırılmakta, personelimizin kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, kalite ve verimliliğin artırılması , Performans Yönetim Sistemimize bağlı hedeflerinin gerçekleştirilmesi, rotasyon ve yedekleme yoluyla olası yeni pozisyonlara hazırlanmaları amacıyla çeşitli eğitim programlarına katılımları sağlanmaktadır. 

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Kapsam içi ve kapsam dışı çalışanlarımız , Çimsataş Yıllık Ana İş Hedefleri doğrultusunda, temel sorumluluklarına bağlı olarak iş hedeflerini, kişisel gelişim hedeflerini, şirket kültürümüzü destekleyen hedeflerini yöneticileri ile birlikte belirlemekte ve gerçekleşmeleri birlikte değerlendirmektedirler. 

ÖNERİ VE ÖDÜL SÜRECİ

Çalışanlarımız sürekli iyileştirme çalışmaları ile düşünce ve karar mekanizmalarına etkin katılımların sağlanması ve iç iletişim kanallarının geliştirilmesi kapsamında her konuda öneriler verebilmekte ve bu öneriler ilgili kurullarca değerlendirilerek maddi ve maddi olmayan ödüllerle ödüllendirilmektedir.

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Çalışanlarımız herşeyin en iyisine layıktır ve en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın duygu ve düşüncelerinin formal olarak alınması, gelişmeye açık konularda iyileştirmeler yapılmasının sağlanması amacıyla, her yıl tüm çalışanlarımızın katılımıyla Çalışan Memnuniyeti Anketi gerçekleştirilmektedir.Şirket genel memnuniyet oranımız % 85'ler seviyesindedir.